Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Sz 590/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-07-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Sz 344/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-05-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Sz 352/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-05-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umieszczenia w domu pomocy społecznej

II SA/Sz 796/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-10-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego

II SA/Sz 357/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-05-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku rodzinnego oraz dodatku do zasiłku

II SA/Sz 637/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-09-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Sz 625/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-09-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przyznania pomocy finansowej.

II SA/Sz 904/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-12-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Sz 1218/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-02-01

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Sz 1066/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-11-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie dodatku z tytułu urodzenia dziecka
1   Następne >   +2   +5   9