Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Gl 256/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-02-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Bd 941/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-02-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Lu 2/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-03-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego

II SA/Go 96/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-03-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

I OW 171/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-26

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku D. P. w sprawie pokrycia kosztów pobytu w Interwencyjnym Domu Mieszkalnym w Radomiu i przyznanie zasiłków celowych

I OW 205/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-18

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku J. C. o skierowanie do domu pomocy społecznej

I OSK 2229/12 - Wyrok NSA z 2013-06-07

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Ostrołęce w przedmiocie pozostawienia wniosku bez rozpoznania

I SA/Wa 2058/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie zasiłku celowego

I OSK 1679/13 - Wyrok NSA z 2013-11-27

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Poznaniu w sprawie ze skarg W.W. na decyzje SKO w Kaliszu nr [...] w przedmiocie zwrotu należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

I OW 182/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-11

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku G.G. w sprawie skierowania do domu pomocy społecznej
1   Następne >   +2   +5   +10   100