Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Bk 927/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-12-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie uchylenia decyzji stwierdzającej wygaśnięcie decyzji dotyczącej przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego i umorzenia postępowania organu pierwszej instancji

II SA/Bk 709/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-12-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Bk 680/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-11-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego

II SA/Bk 561/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-11-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego

II SA/Bk 938/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-12-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie zwrotu wydatków poniesionych zastępczo na poczet opłat za pobyt w domu pomocy społecznej

II SA/Bk 778/12 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-02-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie odmowy umorzenia należności dłużnika alimentacyjnego

II SA/Bk 990/12 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-03-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku stałego

II SA/Bk 833/12 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-01-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie zasiłku stałego

II SA/Bk 881/12 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie przyznania świadczeń rodzinnych

II SA/Bk 795/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-12-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego
1   Następne >   +2   +5   10