Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Wr 371/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-12-02

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w L. w przedmiocie zmiany nazwy i statutu Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w L.

I OW 201/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-30

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku A. W. o skierowanie do domu pomocy społecznej

III SA/Kr 325/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-04-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Gl 1406/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-10-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku okresowego

II SA/Sz 1259/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-04-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego

III SA/Kr 1217/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-03-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego

II SA/Sz 1188/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-03-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego

III SAB/Gd 59/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-03-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy [...] po wydaniu wyroku WSA w Gdańsku o sygn. akt II SA/Gd 205/11 1.

III SA/Gd 21/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-03-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO [...] w przedmiocie zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego

I OSK 2484/13 - Wyrok NSA z 2014-10-30

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Białymstoku w przedmiocie ustalenia prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego
1   Następne >   +2   +5   +10   100