Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Sz 1259/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-04-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego

II SA/Sz 1188/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-03-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego

II SA/Sz 714/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-11-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przyznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego

II SA/Sz 759/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-12-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku okresowego

II SA/Sz 402/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-12-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia i odroczenia terminu spłaty należności z tytułu wypłaconych osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Sz 1294/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-04-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego

II SA/Sz 1220/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-03-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Sz 927/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-02-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego

II SA/Sz 1268/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-04-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku okresowego

II SA/Sz 1184/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-05-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego
1   Następne >   +2   +5   +10   14