Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Po 1030/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-03-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Łd 813/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-03-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej

I OSK 1364/14 - Wyrok NSA z 2015-02-04

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Krośnie w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Bd 1334/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-03-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w T. w przedmiocie zasiłku dla opiekuna

I OSK 2659/13 - Wyrok NSA z 2015-03-27

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w K. w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

I OSK 2658/13 - Wyrok NSA z 2015-05-14

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Lublinie w przedmiocie zasiłku okresowego

IV SA/Gl 469/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-04-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

III SA/Kr 1887/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-04-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy przez ustanowienie adwokata i zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

VIII SA/Wa 1079/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I OSK 3010/13 - Wyrok NSA z 2015-01-26

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie przyznania zasiłku celowego
1   Następne >   +2   +5   +10   100