Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Sz 932/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-04-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku dla opiekuna

II SA/Sz 36/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-04-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie zasiłku dla opiekuna

II SA/Sz 846/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku dla opiekuna

II SA/Sz 1199/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-02-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Sz 452/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-01-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku okresowego

II SA/Sz 851/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego

II SA/Sz 878/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-01-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uchylenia, w wyniku wznowienia postępowania, decyzji w sprawie zasiłku rodzinnego oraz dodatków do tego zasiłku

II SA/Sz 1134/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-03-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie zasiłku okresowego

II SA/Sz 649/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Sz 351/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-01-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku okresowego
1   Następne >   +2   +5   11