Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OSK 1445/14 - Wyrok NSA z 2016-01-26

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Białymstoku w przedmiocie zobowiązania do zapłaty tytułem zwrotu wydatków poniesionych zastępczo na poczet opłat za pobyt w domu pomocy społecznej

I OW 244/15 - Postanowienie NSA z 2016-03-04

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku Z. W. o skierowanie do domu pomocy społecznej

II SA/Bd 888/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-01-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie skierowania do domu opieki społecznej

I OSK 1193/14 - Wyrok NSA z 2016-01-28

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w W. w przedmiocie specjalnego zasiłku celowego

I OSK 1240/14 - Wyrok NSA z 2016-01-28

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w W. w przedmiocie specjalnego zasiłku celowego

I OSK 1238/14 - Wyrok NSA z 2016-01-28

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w W. w przedmiocie specjalnego zasiłku celowego

I OSK 1358/14 - Wyrok NSA z 2016-01-08

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Białymstoku w przedmiocie zasiłku stałego uchyla zaskarżony wyrok i zaskarżoną decyzję.

I OSK 1334/14 - Wyrok NSA z 2016-01-08

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Koszalinie w przedmiocie zasiłku celowego

I OW 221/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-26

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania sprawy dotyczącej ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie małoletniej O.W. umieszczonej w rodzinie zastępczej

I OW 242/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-28

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. T. o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego
1   Następne >   +2   +5   +10   100