Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Sz 724/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-01-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Sz 765/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-02-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie zasiłku rodzinnego

II SA/Sz 939/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-02-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego

II SA/Sz 1038/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-02-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku okresowego

II SA/Sz 766/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-02-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie umieszczenia w domu pomocy społecznej stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji Prezydenta Miasta S. z dnia [...] r., nr [...] .

II SA/Sz 644/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-01-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Sz 643/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-01-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie zasiłku pielęgnacyjnego

II SA/Sz 34/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-02-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka

II SA/Sz 80/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-01-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia

II SA/Sz 1352/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-02-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie zasiłku rodzinnego oraz dodatku z tytułu urodzenia dziecka
1   Następne >   +2   +5   11