Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OSK 1641/16 - Wyrok NSA z 2017-02-03

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Gdańsku w sprawie ze skarg M.T. na decyzje SKO w Gdańsku , nr [..] i nr [..] w przedmiocie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne

III SA/Gd 1022/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-01-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO [...] w przedmiocie świadczenia wychowawczego

II SA/Ol 1405/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-01-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie usług opiekuńczych

I OSK 1046/15 - Wyrok NSA z 2017-01-03

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w G. w przedmiocie zasiłku okresowego

I OSK 1643/15 - Wyrok NSA z 2017-01-17

Skarga kasacyjna na decyzję SKO we W. w przedmiocie przyznania zasiłku celowego

II SA/Rz 815/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-02-03

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w postaci sporządzenia i wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

III SA/Kr 1148/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-01-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Rz 1714/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-01-17

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz rozłożenia ich na raty

II SA/Ke 898/16 - Wyrok WSA w Kielcach z 2017-01-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia wychowawczego

II SA/Rz 1729/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-01-26

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uchylenia decyzji przyznającej zasiłek stały
1   Następne >   +2   +5   +10   100