Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Bk 479/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2017-10-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Bk 315/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2017-09-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

II SA/Bk 176/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2017-06-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Bk 261/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2017-06-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie zmiany opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej

II SA/Bk 786/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2017-12-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie wstrzymania wypłaty świadczeń wychowawczych

II SA/Bk 152/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2017-04-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia wychowawczego

II SA/Bk 151/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2017-04-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku rodzinnego oraz dodatku do zasiłku rodzinnego

II SA/Bk 144/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2017-05-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego

II SA/Bk 658/16 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2017-05-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej

II SA/Bk 118/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2017-03-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie odmowy zwolnienia z odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze
1   Następne >   +2   4