Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Sz 541/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-01-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie zwrotu należności z tytułu wypłaconych osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Sz 741/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-09-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie uznania pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego za nienależnie pobrane oraz zobowiązanie do zwrotu ww. świadczenia wraz z odsetkami

II SA/Sz 834/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-09-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego

II SA/Sz 686/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-09-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie umorzenia zadłużenia wraz z ustawowymi odsetkami z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Sz 1002/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-10-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie świadczenia wychowawczego

II SA/Sz 162/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-05-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia wychowawczego

II SA/Sz 896/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-12-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Sz 824/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-12-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku rodzinnego

II SA/Sz 355/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-05-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Sz 621/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-08-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie świadczenia wychowawczego
1   Następne >   +2   +5   +10   17