Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Gl 516/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-01-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie uznania za dłużnika alimentacyjnego uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych w kwestii wniosku o przyznanie skarżącemu prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata

IV SA/Gl 535/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-01-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Rz 1221/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-01-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Sz 1359/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-02-01

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie przyznania świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w pieczy zastępczej

II SA/Bk 48/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-04-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zasiłku rodzinnego

II SA/Rz 1313/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-05-15

Wniosek Burmistrza Miasta i Gminy [...] o sprostowanie uzasadnienia wyroku WSA w Rzeszowie , sygn. akt II SA/Rz 1313/17 uchylającego zaskarżoną decyzję SKO nr [...] oraz poprzedzającą ją decyzję Burmistrza Miasta i Gminy [...] , nr [...]

IV SA/Gl 961/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-02-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie świadczeń z funduszu alimentacyjnego

III SA/Gd 971/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-01-12

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w [....] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji dotyczącej zasiłku celowego

IV SA/Gl 1053/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-02-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie uchylenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

IV SA/Gl 1179/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-02-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie umorzenia i rozłożenia na raty opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
1   Następne >   +2   +5   +10   100