Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Bk 48/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-04-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zasiłku rodzinnego

II SA/Bk 99/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-01-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

II SA/Bk 904/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-03-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie ustalenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej

II SA/Bk 913/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-02-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie odpłatności za usługi świadczone w ośrodku wsparcia

II SA/Bk 943/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-03-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłków rodzinnych

II SA/Bk 903/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-03-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie ustalenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej

II SA/Bk 250/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-01-09

Sprawa ze skargi na decyzję Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ł. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

II SA/Bk 912/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-01-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie świadczenia wychowawczego

II SA/Bk 639/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-02-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

II SA/Bk 158/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-04-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia rodzicielskiego
1   Następne >   +2   6