Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Bk 636/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-01-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej

II SA/Bk 828/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-03-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

II SA/Bk 785/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-01-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia z programu 'D.S.'

II SA/Bk 644/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-01-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B w przedmiocie odmowy specjalnego zasiłku opiekuńczego

II SA/Bk 685/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-01-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Bk 710/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-01-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zwrot kosztów pogrzebu

II SA/Bk 684/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-01-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Bk 690/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-01-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

II SA/Bk 691/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-01-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Bk 27/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-04-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego
1   Następne >   +2   4