Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Gl 1351/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-01-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie zasiłku celowego

III SA/Kr 1133/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-01-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku stałego

I OW 201/19 - Postanowienie NSA z 2020-01-23

Wniosek w przedmiocie wskazania powiatu właściwego do ponoszenia wydatków na utrzymanie małoletniej S.B. w rodzinnym domu dziecka

II SA/Bd 904/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2020-01-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia wychowawczego

II SA/Łd 705/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-01-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie uznania za nienależnie pobrane i zwrot świadczenia z funduszu alimentacyjnego

II SA/Op 457/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-01-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Gl 1348/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-01-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Bielsku-Białej w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Po 1180/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-01-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia zadłużenia z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Po 1012/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-01-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego;

I OSK 1352/18 - Wyrok NSA z 2020-01-08

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w W. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania
1   Następne >   +2   +5   +10   100