Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Sz 1259/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-04-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego

II SA/Sz 1188/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-03-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego

II SA/Sz 932/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-04-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku dla opiekuna

II SA/Sz 590/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-07-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Sz 36/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-04-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie zasiłku dla opiekuna

II SA/Sz 714/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-11-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przyznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego

II SA/Sz 344/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-05-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Sz 846/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku dla opiekuna

II SA/Sz 756/04 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2005-10-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku stałego wyrównawczego

II SA/Sz 1199/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-02-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
1   Następne >   +2   +5   +10   100