Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

III SA/Kr 50/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-11-19

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie utraty prawa do pobierania równoważnika pieniężnego za brak lokalu

III SA/Kr 1150/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-04-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Okręgowego Inspektora Pracy w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia