Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Bk 632/05 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2005-12-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zasiłku okresowego i zasiłku celowego oraz odmowy przyznania zasiłku celowego na zakup żywności wynikającego z Rządowego Programu 'Posiłek dla potrzebujących'

II SA/Bk 199/05 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2005-05-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku okresowego

II SA/Bk 189/05 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2005-06-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Bk 433/05 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2005-11-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie świadczeń z pomocy społecznej

II SA/Bk 435/05 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2005-10-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zasiłku celowego, świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej oraz zasiłku okresowego

II SA/Bk 610/05 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2005-12-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Bk 66/05 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2005-04-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zasiłku okresowego

II SA/Bk 797/04 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2005-03-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku okresowego

II SA/Bk 67/05 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2005-03-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zasiłku celowego,

II SA/Bk 132/05 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2005-05-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zasiłku okresowego
1   Następne >   +2   4