Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Bd 44/05 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2005-03-21

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta W. w przedmiocie zmiany wysokości dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowania dziecka

II SA/Bd 599/05 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2005-08-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie zasiłku rodzinnego oraz dodatku z tytułu urodzenia dzieci

II SA/Bd 128/05 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2005-03-23

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO we W. w przedmiocie wstrzymania wykonania decyzji w zakresie przyznanych dodatków do zasiłku rodzinnego

II SA/Bd 65/05 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2005-03-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie zasiłku rodzinnego oraz dodatków

II SA/Bd 86/05 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2005-03-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego

II SA/Bd 317/05 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2005-05-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie zasiłku okresowego

II SA/Bd 344/05 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2005-06-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie umorzenia należności z tytułu odpłatności za pobyt w placówce socjalizacyjnej

II SA/Bd 1186/04 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2005-02-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego

II SA/Bd 184/05 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2005-04-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie zasiłku rodzinnego i dodatków

II SA/Bd 246/05 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2005-05-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie dodatku do zasiłku rodzinnego
1   Następne >   +2   6