Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Ke 200/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2005-12-13

Sprawa ze skargi na decyzję Kolegium Odwoławczego w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

II SA/Ke 191/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2005-12-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie : zasiłku stałego i zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

II SA/Ke 264/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2005-12-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

II SA/Ke 329/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2005-11-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Ke 361/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2005-12-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Ke 261/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2005-12-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Ke 351/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2005-12-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Ke 180/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2005-12-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie :zasiłku celowego

II SA/Ke 417/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2005-11-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie skierowania do domu opieki społecznej