Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Lu 569/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-05-19

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie podjęcia postępowania odwoławczego w sprawie o odmowie przyznania zasiłku stałego

II SA/Lu 1/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-01-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uchylenia decyzji dotyczącej zasiłku stałego

II SA/Lu 737/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-04-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku stałego oraz bezpłatnych posiłków

II SA/Lu 120/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-02-24

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienie środka odwoławczego w sprawie ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stwierdza nieważność zaskarżonego postanowienia.

II SA/Lu 147/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-06-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wydanej z upoważnienia Starosty z dnia [...] Nr [...], które nie podlegają wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku.

II SA/Lu 956/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-12-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

II SAB/Lu 11/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-03-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie przyznania zasiłku celowego

II SAB/Lu 18/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-03-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Lu 869/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-01-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji.

II SA/Lu 885/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-01-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie usług opiekuńczych
1   Następne >   +2   +5   8