Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

SA/Rz 814/03 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2005-04-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO [...] w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Rz 109/05 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2005-03-14

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Rzeszowie w przedmiocie wyznaczenia organu właściwego do załatwienia sprawy

II SA/Rz 762/04 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2005-09-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku stałego

II SA/Rz 85/05 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2005-03-14

Sprawa ze skargi na decyzję Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie zasiłku stałego

II SA/Rz 84/05 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2005-03-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Rz 505/05 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2005-12-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania jako bezprzedmiotowe w sprawie zasiłku stałego

II SA/Rz 1043/04 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2005-02-17

skarg K. Z. na decyzje Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie [...] w przedmiocie odpłatności za pobyt w domu dziecka

II SA/Rz 743/04 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2005-08-05

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania 1/ uchyla zaskarżone postanowienie 2/ zasądza od SKO na rzecz skarżącego W. K. kwotę 240 zł /dwieście czterdzieści złotych/ tytułem nieopłaconego wynagrodzenia dla ustanowionego dla niego przez Sąd adwokata z urzędu B. M.

SA/Rz 1968/03 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2005-09-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO [...] w przedmiocie zasiłku stałego

II SA/Rz 1039/04 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2005-04-26

Sprawa ze skargi T. T. w przedmiocie przyznania zasiłku celowego
1   Następne >   +2   +5   7