Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wr 344/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-10-11

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminowi do wniesienia odwołania w sprawie odmowy przyznania zasiłku celowego i specjalnego zasiłku celowego

IV SA/Wr 925/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-04-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie ustalenia odpłatności za pobyt małoletnich dzieci w Domu Dziecka ;

IV SA/Wr 24/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-11-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne

IV SA/Wr 31/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-03-08

Sprawa ze skargi Z. K. w przedmiocie pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Z. i SKO w J. G.

IV SA/Wr 35/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-04-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie w związku z kontynuowaniem nauki;

IV SAB/Wr 39/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-09-16

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w W. w przedmiocie nierozpatrzenia odwołania od decyzji o odmowie przyznania zasiłku celowego zobowiązuje Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. do wydania decyzji w powyższym przedmiocie w terminie 30 dni od dnia doręczenia akt sprawy i odpisu prawomocnego wyroku.

IV SA/Wr 521/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-09-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Samorządowego kolegium Odwoławczego w L. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

IV SAB/Wr 61/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-12-16

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w W. w przedmiocie nierozpatrzenia odwołania od decyzji o odmowie przyznania zasiłku okresowego zobowiązuje Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. do wydania decyzji w powyższym przedmiocie w terminie 30 dni od dnia doręczenia akt sprawy.

IV SA/Wr 713/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-11-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w J. G. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku rodzinnego oraz dodatków do tego zasiłku

IV SA/Wr 768/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-12-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku okresowego
1   Następne >   +2   +5   10