Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Bd 673/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-09-06

Sprawa ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławcze w przedmiocie przyznania prawa do świadczenia wychowawczego

II SA/Bd 652/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-12-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie usług opiekuńczych

II SA/Bd 484/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-10-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w T. w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Bd 630/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-12-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w T. w przedmiocie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

II SA/Bd 699/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-12-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia i zwrotu nienależnie pobranego specjalnego zasiłku opiekuńczego wraz z ustawowymi odsetkami

II SA/Bd 1514/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-04-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej

II SA/Bd 1150/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-03-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Bd 1442/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-03-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku stałego

II SA/Bd 1392/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-03-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia wychowawczego

II SA/Bd 436/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-07-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego
1   Następne >   +2   5