Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Bk 1073/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-01-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku dla opiekuna

II SA/Bk 423/12 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2012-08-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie zwrotu wydatków poniesionych zastępczo na poczet opłat za pobyt w domu pomocy społecznej

II SA/Bk 982/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-02-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Bk 90/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-05-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku okresowego

II SA/Bk 138/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-06-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Bk 169/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-08-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie odmowy przyznania zaliczki alimentacyjnej

II SA/Bk 180/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-09-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie świadczeń z pomocy społecznej

II SA/Bk 206/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-08-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji przyznającej świadczenie w formie niepieniężnej

II SA/Bk 210/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-07-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B/ w przedmiocie zasiłku okresowego

II SA/Bk 223/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-07-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego
1   Następne >   +2   +5   +10   75