Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

I OSK 627/16 - Wyrok NSA z 2017-12-13

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi A. S. na akt Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Katowicach nr [...] w przedmiocie odmowy wydania karty parkingowej uchyla zaskarżony wyrok oraz akt Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Katowicach nr [...]