Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OZ 296/11 - Postanowienie NSA z 2011-04-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi T. O. na pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr (...) w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania wniosku o potwierdzenie prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza granicami kraju