Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OPP 57/05 - Postanowienie NSA z 2005-02-28

Skarga Stanisława M. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku, II SAB/Gd 17/04 w sprawie ze skargi na bezczynność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w G. w przedmiocie wniosku o wydanie kserokopii dokumentu

II SA/Rz 1043/04 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2005-02-17

skarg K. Z. na decyzje Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie [...] w przedmiocie odpłatności za pobyt w domu dziecka

II SA/Rz 1042/04 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2005-02-17

skarg K. Z. na decyzje Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie [...] w przedmiocie odpłatności za pobyt w domu dziecka

II SAB/Rz 6/05 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2005-07-27

Sprawa ze skargi A. N. na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie zasiłku stałego

II SA/Lu 261/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-04-06

Wniosek w przedmiocie rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego w sprawie przyznawania świadczeń z pomocy społecznej

II SA/Gd 3610/01 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2005-05-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie ustalenia stopnia niepełnosprawności uchyla zaskarżone postanowienie.