Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Rz 85/05 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2005-03-14

Sprawa ze skargi na decyzję Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie zasiłku stałego

I OSK 863/05 - Postanowienie NSA z 2005-10-05

Skarga kasacyjna na bezczynność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w S. w przedmiocie nie wykonania postanowienia SKO w B. (...)

II SAB/Lu 11/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-03-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie przyznania zasiłku celowego

II SAB/Lu 18/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-03-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Lu 14/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-04-26

Sprawa ze skargi T. W. o ukaranie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej karą grzywny za niewykonanie wyroku NSA w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Lublinie Sygn. akt II SA/Lu 864/00 I.

II SAB/Lu 9/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-03-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie zasiłku celowego

II SAB/Lu 12/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-03-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie przyznania zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku

II SAB/Lu 21/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-03-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Bk 374/05 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2005-05-19

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w L. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku specjalnego stałego

II SA/Lu 30/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-01-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie niewykonania orzeczenia NSA Ośrodek Zamiejscowy w Lublinie sprawie II SAB/Lu 15/03 dotyczącej świadczeń z pomocy społecznej
1   Następne >   2