Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pomoc społeczna X

I OPP 151/05 - Postanowienie NSA z 2005-06-24

Skarga Tadeusza K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, w sprawie ze skargi na decyzję SKO w T. w przedmiocie zasiłku okresowego