Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pomoc społeczna X

I OPP 154/05 - Postanowienie NSA z 2005-06-24

Skarga Adama B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie I SA/Wa 1146/04 w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie przyznania pomocy finansowej w formie zasiłku okresowego