Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wr 344/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-10-11

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminowi do wniesienia odwołania w sprawie odmowy przyznania zasiłku celowego i specjalnego zasiłku celowego

II SA/Lu 569/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-05-19

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie podjęcia postępowania odwoławczego w sprawie o odmowie przyznania zasiłku stałego

SA/Rz 814/03 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2005-04-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO [...] w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Rz 109/05 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2005-03-14

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Rzeszowie w przedmiocie wyznaczenia organu właściwego do załatwienia sprawy

II SA/Sz 756/04 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2005-10-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku stałego wyrównawczego

IV SA/Wr 925/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-04-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie ustalenia odpłatności za pobyt małoletnich dzieci w Domu Dziecka ;

IV SA/Wr 24/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-11-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne

IV SA/Wr 31/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-03-08

Sprawa ze skargi Z. K. w przedmiocie pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Z. i SKO w J. G.

IV SA/Wr 35/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-04-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie w związku z kontynuowaniem nauki;

I OSK 453/05 - Postanowienie NSA z 2005-07-22

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w P. w przedmiocie zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego
1   Następne >   +2   +5   +10   57