Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SAB/Wa 157/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-07-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta S. w przedmiocie rozpoznania wniosku o przyznanie zasiłku celowego

I SAB/Wa 84/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-10-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta S. w przedmiocie rozpoznania wniosku w sprawie zasiłku celowego

I OW 153/10 - Postanowienie NSA z 2011-01-14

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku J.K. o przyznanie pomocy w formie zasiłku celowego dla osoby poszkodowanej w wyniku katastrofy naturalnej

II SAB/Lu 19/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-05-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta w przedmiocie nierozpoznania wniosku B. J. z dnia [...] r. dotyczącego przyznania zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku zobowiązuje Burmistrza Miasta do rozpoznania wniosku B. J. z dnia [...] r. o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku

I OW 4/11 - Postanowienie NSA z 2011-02-24

Wniosek w przedmiocie: wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. S. dotyczącego dofinansowania pobytu w Niepublicznym Zakładzie Pielęgnacyjno

III SAB/Kr 34/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-08-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza A zobowiązuje Burmistrza A do rozpoznania wniosku i wydania rozstrzygnięcia w przedmiocie pomocy rodzinie B. K. związanej z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r. w terminie jednego miesiąca.

I OW 43/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-01

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku W. M. o udzielenie pomocy finansowej na środki czystości i opłatę hostelu

I OW 28/11 - Postanowienie NSA z 2011-04-13

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wydania decyzji w sprawie ponoszenia opłat za pobyt małoletniego D. R. w Domu Pomocy Społecznej w Z.

I OW 152/10 - Postanowienie NSA z 2011-01-14

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku J.K. o przyznanie pomocy w formie zasiłku celowego, w związku z powodzią w maju 2010 r., na remont lub odbudowę domu

I SAB/Wa 158/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-07-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta S. w przedmiocie rozpoznania wniosku o przyznanie zasiłku celowego