Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Ol 42/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-03-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Wilczęta w przedmiocie określenia szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

II SA/Ol 7/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-02-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Purda w przedmiocie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie

IV SA/Wr 4/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-04-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Marciszów w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie oraz określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku na ekonomiczne usamodzielnienie pod warunkiem zwrotu części lub całości w ramach zadań własnych gminy I. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości; II. o...

II SA/Lu 296/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-07-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz w sprawie szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości.

II SA/Rz 508/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-08-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w sprawie szczegółowych zasad przyznawania usług opiekuńczych, zasad i trybu ustalania i pobierania opłat za te usługi jak również warunków częściowego zwolnienia z opłat -

IV SA/Po 159/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-05-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Kleszczewo w przedmiocie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości

II SA/Lu 739/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-12-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej

II SA/Lu 740/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-12-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej

II SA/Lu 740/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-10-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej

II SA/Lu 739/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-10-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
1   Następne >   2