Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pomoc społeczna X

II SA/Ol 42/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-03-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Wilczęta w przedmiocie określenia szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

II SA/Ol 7/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-02-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Purda w przedmiocie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie

IV SA/Wr 4/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-04-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Marciszów w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie oraz określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku na ekonomiczne usamodzielnienie pod warunkiem zwrotu części lub całości w ramach zadań własnych gminy I. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości; II. o...

II SA/Lu 296/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-07-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz w sprawie szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości.

IV SA/Wr 611/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-12-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Miękinia w przedmiocie odpłatności za korzystanie z usług przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miękinię oraz uchwałę Rady Gminy Miękinia nr XVI/121/04 w sprawie zmiany uchwały o odpłatności za korzystanie z usług przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miękinia, w części nieobjętej rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego nr PN.I

IV SA/Wr 132/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-09-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Legnickie Pole w przedmiocie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie usług, pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych i zasiłków celowych

IV SA/Wr 429/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-11-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy K. Z. w przedmiocie lokalnego programu pomocy społecznej w postaci Lokalnego Programu Osłonowego dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na skroplony gaz ziemny LNG

II SA/Ol 397/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-08-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Braniewo w przedmiocie przyjęcia Programu 'Gmina Braniewo Weteranom' stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.