Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 2258/10 - Wyrok NSA z 2011-01-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w Jaworze w przedmiocie niezgodności z prawem zapisów Par. 6 ust. 1 pkt 2 i par. 6 ust. 2 Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze

IV SA/Wr 629/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-01-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu Wołowskiego w przedmiocie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym dla pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo

SA/Sz 2351/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu [...] w przedmiocie utworzenia Powiatowego Zarządu Domów Pomocy Społecznej

II SA/Go 238/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-05-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w sprawie utworzenia Powiatowego Ośrodka Wsparcia I.

IV SA/Wr 556/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-02-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w Środzie Śląskiej w przedmiocie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Powiatowym Ośrodku Wsparcia

IV SA/Wr 795/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-02-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu Zgorzeleckiego w przedmiocie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej

IV SA/Gl 458/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-02-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu C. w przedmiocie odpłatności za pobyt w Ośrodku A w Powiecie C.

I OSK 1498/18 - Postanowienie NSA z 2018-12-18

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Powiatu N. w przedmiocie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej od dnia umieszczenia dziecka w pieczy...

II SA/Op 88/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-06-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego w przedmiocie zwolnienia z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej oraz z opłat za pobyt w placówce opiekuńczo