Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pomoc społeczna X
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

III SO/Kr 25/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-05-26

Wniosek J. P. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie z wniosku J. P. o wymierzenie grzywny Wójtowi Gminy

II SA/Go 336/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-07-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezydenta Miasta w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa

II SA/Lu 258/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-06-09

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

I OSK 1602/17 - Postanowienie NSA z 2017-08-30

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem NSA w sprawie ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego , nr [...] w przedmiocie odmowy wydania wypisu i wyrysuj z reje...

II SA/Rz 884/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-02-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów

I OSK 102/09 - Wyrok NSA z 2009-10-30

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w G. w przedmiocie zmian w ewidencji gruntów i budynków