Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 275/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-10-31

Sprawa ze skargi R. Z. na Burmistrza [...] w przedmiocie odsetek za zwłokę w wypłacie stypendium szkolnego

II SA/Bk 550/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2017-10-27

Sprawa ze skargi Rzecznika Praw Dziecka na czynność Burmistrza L. w przedmiocie odmowy zorganizowania transportu niepełnosprawnego dziecka W. P. do szkoły stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności