Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Lu 253/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-07-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II SA/Lu 255/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-03-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy ; w zakresie wniosku M. S. o przyznanie prawa pomocy