Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Sz 652/04 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-07-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SA/Bd 587/05 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2005-07-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w T. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego postanowił umorzyć postępowanie.

II SA/Sz 646/04 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-11-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w przedmiocie świadczenia finansowego związanego z lokalem mieszkalnym

II SA/Sz 567/05 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-12-15

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie dodatku mieszkaniowego

SA/Sz 1488/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-04-27

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w przedmiocie pomocy finansowej na budownictwo mieszkaniowe I u c h y l a zaskarżoną decyzję, II stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu, III z a s ą d z a od Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej na rzecz skarżącego W. P. kwotę [...] ( [...]) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

II SA/Sz 672/05 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-12-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie dodatku mieszkaniowego

SA/Sz 2406/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-04-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SA/Sz 999/04 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-09-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO z dnia[...] . Nr [...] w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SA/Sz 159/05 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-10-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SA/Ke 97/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2005-11-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO . w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego
1   Następne >   2