Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OZ 805/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-06

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta K. w przedmiocie przydziału lokalu mieszkalnego

III SA/Gd 427/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-11-28

Sprawa ze skargi M. B. na akt Burmistrza Miasta [...] w przedmiocie skreślenia z listy oczekujących na przydział lokalu socjalnego stwierdza nieważność zaskarżonego aktu. .