Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pomoc społeczna X
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

II SA/Wr 2799/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-10-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta i Gminy Wiązów w przedmiocie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązowie stwierdza nieważność § 8 i § 9 uchwały Rady Miasta i Gminy Wiązów Nr XI/114/2003 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązowie.

II OSK 2258/10 - Wyrok NSA z 2011-01-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w Jaworze w przedmiocie niezgodności z prawem zapisów Par. 6 ust. 1 pkt 2 i par. 6 ust. 2 Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze

II SA/Łd 204/00 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2000-06-13

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Ł. w przedmiocie zatwierdzenia regulaminu wynagradzania pracowników Domu Pomocy Społecznej w O.

II SA/Wr 1302/97 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1999-02-04

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody L. z 5 sierpnia 1997 r. (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności par. 7 ust. 1 załącznika do uchwały Rady Gminy L. z 26 czerwca 1997 r. (...) w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych zasad i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie

IV SA/Gl 840/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-06-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Łodygowice w przedmiocie sprawienia pogrzebu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodygowicach

IV SA/Gl 206/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-12-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Rajcza w przedmiocie sprawienia pogrzebu przez Gminę Rajcza stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

IV SA/Gl 339/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-12-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Ślemień w przedmiocie sprawienia pogrzebu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ślemieniu

II SA/Bd 1179/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-12-02

Sprawa ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w przedmiocie utworzenia Regionalnego Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu i połączenia jednostek budżetowych stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

IV SA/Gl 78/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-10-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Będzinie w przedmiocie odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia

II SA/Ke 127/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2017-04-12

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie powołania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
1   Następne >   2