Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II OSK 554/05 - Wyrok NSA z 2005-06-30

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców w przedmiocie wydalenia z terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

II OSK 1148/05 - Wyrok NSA z 2005-11-30

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców w przedmiocie wydalenia z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej