Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 329/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-24

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza Miasta S. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku rodzinnego i dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

II SA/Op 532/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-12-17

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza [...] w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego

I SAB/Wa 312/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta S. w przedmiocie nierozpatrzenia wniosku o przyznanie zasiłku celowego

I SO/Wa 9/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-21

Wniosek A. B. o ukaranie organu grzywną

I OZ 785/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Z. w przedmiocie pomocy społecznej

I OW 225/14 - Postanowienie NSA z 2015-02-20

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku H.G. o umieszczenie w domu pomocy społecznej

III SAB/Gd 115/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-02-05

Sprawa ze skargi A. L. na przewlekłość postępowania Burmistrza Miasta w przedmiocie zasiłku celowego

I OW 2/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-08

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku A. B. o udzielenie pomocy finansowej w formie zasiłku okresowego

III SAB/Gd 35/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-05-27

Sprawa ze skargi A. L. na przewlekłość postępowania Burmistrza Miasta w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Rz 1113/06 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-02-07

Sprawa ze skargi E. Z. na pismo Burmistrza Miasta [...] w przedmiocie zwrotu kosztów dojazdu dzieci do szkoły
1   Następne >   +2   +5   +10   16