Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wr 344/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-10-11

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminowi do wniesienia odwołania w sprawie odmowy przyznania zasiłku celowego i specjalnego zasiłku celowego

I OPP 44/05 - Postanowienie NSA z 2005-02-28

Skarga Marka D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we W. w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie zasiłku okresowego 4/II SA/Wr 1074/02

I OPP 154/05 - Postanowienie NSA z 2005-06-24

Skarga Adama B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie I SA/Wa 1146/04 w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie przyznania pomocy finansowej w formie zasiłku okresowego

SA/Rz 814/03 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2005-04-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO [...] w przedmiocie zasiłku celowego

IV SAB/Wr 39/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-09-16

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w W. w przedmiocie nierozpatrzenia odwołania od decyzji o odmowie przyznania zasiłku celowego zobowiązuje Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. do wydania decyzji w powyższym przedmiocie w terminie 30 dni od dnia doręczenia akt sprawy i odpisu prawomocnego wyroku.

IV SAB/Wr 61/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-12-16

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w W. w przedmiocie nierozpatrzenia odwołania od decyzji o odmowie przyznania zasiłku okresowego zobowiązuje Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. do wydania decyzji w powyższym przedmiocie w terminie 30 dni od dnia doręczenia akt sprawy.

IV SA/Wr 768/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-12-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku okresowego

IV SA/Wr 771/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-04-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie zasiłku celowego;

IV SA/Wr 792/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-12-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie przyznania zasiłku celowego

IV SA/Wr 793/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-09-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie przyznania zasiłku okresowego
1   Następne >   +2   +5   +10   20