Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Rz 109/05 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2005-03-14

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Rzeszowie w przedmiocie wyznaczenia organu właściwego do załatwienia sprawy

IV SA/Wr 131/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-09-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej

I OSK 562/05 - Wyrok NSA z 2005-12-08

Skarga kasacyjna na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławcze w Ł. w przedmiocie ustalenia odpłatności za pobyt w dziennym domu pomocy w Ł.

I OSK 656/05 - Wyrok NSA z 2005-12-21

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w G.

I OSK 1158/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-24

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie przekazania podania o skierowanie do Domu Opieki Społecznej organowi właściwemu

I OSK 1156/05 - Wyrok NSA z 2005-12-13

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi T. P. na I. decyzję SKO z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie przyznania Domu Pomocy Społecznej ; na I

I OSK 521/05 - Wyrok NSA z 2005-12-07

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Olsztynie w przedmiocie odmowy umieszczenia w domu opieki społecznej

I OSK 159/05 - Wyrok NSA z 2005-10-04

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie przyznania usług opiekuńczych

II SA/Rz 106/05 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2005-03-14

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie wyznaczenia organu właściwego do załatwienia sprawy

II SA/Sz 385/04 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-06-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie specjalistycznych usług opiekuńczych
1   Następne >   3