Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wr 881/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-11-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy przyznania pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki oraz pomocy pieniężnej na usamodzielnienie

II SA/Lu 147/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-06-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wydanej z upoważnienia Starosty z dnia [...] Nr [...], które nie podlegają wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku.

OSK 1430/04 - Wyrok NSA z 2005-03-16

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w P. w przedmiocie pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych

OSK 1615/04 - Wyrok NSA z 2005-04-27

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w C. w przedmiocie utworzenie (...) Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie uchyla zaskarżony wyrok i

IV SA/Wr 265/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-12-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w J. G. w przedmiocie przyznania rodzinie zastępczej pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka

SA/Rz 1449/03 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2005-04-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO [...] w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych

II SA/Lu 191/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odpłatności rodziców za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej

II SA/Lu 798/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-02-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie pomocy pieniężnej dla rodziny zastępczej

II SA/Lu 799/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-02-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie pomocy pieniężnej dla rodziny zastępczej

II SA/Lu 609/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-09-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie pomocy pieniężnej dla rodziny zastępczej
1   Następne >   2