Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Lu 211/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-04-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczeń z pomocy społecznej

II SA/Ol 161/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-04-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku rodzinnego i dodatku do zasiłku rodzinnego

I OSK 1751/09 - Wyrok NSA z 2010-04-15

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Sz 75/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-04-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odpłatności za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo

I SA/Wa 274/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-04-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Rz 856/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-04-27

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej

II SA/Lu 203/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-04-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zmiany decyzji dotyczącej świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Sz 193/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-04-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Łd 254/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-04-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie odmowy przyznania świadczeń rodzinnych

I SA/Wa 2055/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-04-01

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania
1   Następne >   +2   5