Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pomoc społeczna X
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

I OSK 21/12 - Wyrok NSA z 2012-04-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Żyrardowa w przedmiocie ustalenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych

III SA/Lu 27/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-06-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej

II SA/Rz 483/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-07-22

Wniosek w przedmiocie zawiązania przez Powiat Spółki pod firmą 'Centrum Medyczne' Sp. z o.o.,

II SA/Op 93/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-05-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w Kędzierzynie - Koźlu w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

II SA/Op 577/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-01-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora ośrodka pomocy społecznej

IV SA/Wr 624/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-08-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu D. w przedmiocie ustalenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych

IV SO/Po 5/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2007-12-11

Sprawa ze skargi M. N. C/a Zarząd Powiatu [...] w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny

II SA/Lu 255/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-03-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy ; w zakresie wniosku M. S. o przyznanie prawa pomocy

III SA/Lu 19/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-06-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej

III SA/Lu 23/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-06-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
1   Następne >   +2   6